Bestuur


Harry van de Linde - Voorzitter

harry_linde@hotmail.com tel: 073-5498138/0622204403
De taken van de voorzitter zijn:
De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de vereniging, en zit tal van vergaderingen voor.

 

Marianne van Oorschot - Penningmeester

oorschot.frank@home.nl    tel:073-5498444/0636192476
De taken van de penningmeester zijn:
Het beheren van de clubkas. Het bijhouden van de ledenadministratie en het innen van de contributie.

 

Helma van Rozendaal - Secretaris

helma.van.rozendaal@xs4all.nl  tel:073-54982818/0610420941
De taken van de secretaris zijn:
Het verzorgen van de agenda en het notuleren bij bestuursvergadering en algemene en ledenvergadering. Het verzorgen van het jaarverslag van de vereniging. Ingekomen post en e-mail verspreiden over de verschillende bestuursleden. Stukken aanleveren voor het secretariaat en diverse vergaderingen bijwonen (bestuur- en bondsvergaderingen). 

 

Marlies Rasing-  wedstrijdsecretaris (senioren)

ewa.rasing@kpnmail.com  tel 06-20009890

De taken van de wedstrijdsecretaris senioren en recreanten zijn:

Alle informatie over de competities doorgeven aan de betreffende  teams, scheidsrechters en oefenwedstrijden regelen. Uitslagen invoeren van alle teams van DKV-Avanti. Het zoeken en beoordelen van nieuwe trainers. Het bijwonen van de verschillende vergaderingen zoals bondsvergaderingen. Een wedstrijdsecretaris is tevens lid van de technische commissie.

 

Marcel Wouters - wedstrijdsecretaris (jeugd)

jeugdsecretariaatdkvavanti@outlook.com  
De taken van de wedstrijdsecretaris jeugd zijn:
Alle informatie over de competities doorgeven aan de betreffende  teams, scheidsrechters en oefenwedstrijden regelen. Het bijwonen van de verschillende vergaderingen zoals bondsvergaderingen. Het aanmelden van nieuwe leden. Een wedstrijdsecretaris is tevens lid van de technische commissie.

 

Janneke Wouters - bestuurslid

Taken:

 Het indelen van de bardienst op zaterdag en zondag.
 Bijhouden en regelen van de activiteiten van de club.
 Regelen van pupil van de week.
 Zorgen voor presentjes, kaartjes voor langdurige zieken en geblesseerden.
 Zorgen voor het schoonhouden van de kantine en kleedlokalen

 

Voorzitter:
Harry van de Linde

Adres beveiligd tegen spam, graag overtypen.
073-5498138

Secretaris:
Helma van Rozendaal

Adres beveiligd tegen spam, graag overtypen.
073-5492818

Wedstrijdsecretaris & Coordinator jeugd:
Marcel Wouters

Adres beveiligd tegen spam, graag overtypen.

Penningmeester:
Marianne van Oorschot

Adres beveiligd tegen spam, graag overtypen.
073-5498444

Wedstrijdsecretaris & coordinator senioren:
Marlies Rasing

Adres beveiligd tegen spam, graag overtypen.
06-20009890

Bestuurslid:
Janneke Wouters

Adres beveiligd tegen spam, graag overtypen.
06-48617393