Algemene informatie

 

Aan en afmeldingen Aan- en afmeldingen van het lidmaatschap dienen te worden doorgegeven aan Marianne van Oorschot.
Bij beëindigen van het lidmaatschap tijdens het seizoen dient de contributie betaald te worden tot aan het eind van het seizoen. Dit in verband met de kosten die de vereniging hiervoor moet betalen bij de KNKV.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen dient men door te geven aan Marianne van Oorschot. email: oorschot.frank@home.nl 

Correspondentie: Schrijvershoef 13, 5481 VH  Schijndel

Kantine
De kantine wordt samen met de Starlights beheerd. Wij hebben als vaste dagen de maandag en de donderdagavond. De verdeling van de zaterdagen en zondagen gebeurt in overleg met de Starlights. Telefoonnummer kantine DKV Avanti: 073-5498418

Onze kantine is te huur voor onze eigen leden. Er zitten wel richtlijnen aan vast, zo moet er bij verhuur een sportactiviteit aan vast zitten. De huur van de kantine wordt gecoördineerd
door Marianne van Oorschot.
In de kantine ligt een map met daarin het reglement betreffende de huur van de kantine (prijzen en datums).


Contributie
De contributies zijn voor het seizoen 2018-2019 per kwartaal als volgt samengesteld.

De peildatum voor de leeftijd is 1 oktober.

Senioren€ 52,50
16-17-18 jarigen€ 42,50
Recreanten€ 42,50
Jeugdleden 11 t/15 jaar€ 32,50
Jeugdleden 5 t/m 10 jaar€ 27,50

Steunende leden per jaar €.27,50

Kangoeroe Klup €.17,50

Rkening nummer: NL98RABO0147195403